Có 1 kết quả:

anh nhi

1/1

anh nhi

giản thể

Từ điển phổ thông

đứa bé, đứa trẻ