Có 1 kết quả:

môi thể

1/1

môi thể

giản thể

Từ điển phổ thông

phương tiện, dụng cụ