Có 1 kết quả:

yểm yểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ lòng dạ rộn ràng của người con gái, muốn bày tỏ ra ngoài.