Có 1 kết quả:

mị nương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nàng con gái đáng yêu — Tên gọi chung các công chúa, con gái các vua đời Hùng Vương Việt Nam.

Một số bài thơ có sử dụng