Có 1 kết quả:

ảo thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ thần đất, thổ thần.