Có 1 kết quả:

giá thú

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lấy vợ lấy chồng, cưới gả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc lấy vợ lấy chồng. Việc kết hôn.

Một số bài thơ có sử dụng