Có 1 kết quả:

đích mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mẹ chính. § Con cái của vợ lẽ gọi vợ cả của cha là “đích mẫu” 嫡母.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ ruột.