Có 1 kết quả:

kiều mị

1/1

kiều mị

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gái lẳng lơ