Có 1 kết quả:

tự điển

1/1

tự điển

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự điển, từ điển

Từ điển trích dẫn

1. Công cụ (dưới dạng sách, website...) dùng để tra âm và nghĩa từng chữ (“tự” 字). ◎Như: “Khang Hi tự điển” 康熙字典.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ sách dùng để tra nghĩa từng chữ.