Có 1 kết quả:

tôn nữ

1/1

tôn nữ

giản thể

Từ điển phổ thông

cháu gái gọi bằng ông bà