Có 1 kết quả:

bột bột

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ánh sáng chiếu rọi ra bốn phía, bừng bừng. ◎Như: “quang mang bột bột nhiên” 光芒孛孛然.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng trưng bốn phía. Ánh sáng tóe ra bốn phía.