Có 1 kết quả:

tư tư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Siêng năng, cần mẫn, chăm chỉ. ◎Như: “tư tư vô đãi” 孜孜無怠 chăm chỉ không biếng nhác.
2. Không ngừng, không thôi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Hựu điếu kì vô gia, diệc thù vô bi ý, tư tư hàm tiếu nhi dĩ” 又弔其無家, 亦殊無悲意, 孜孜憨笑而已 (Anh Ninh 嬰寧) Lại xót cho nàng không nhà cửa, (nàng) cũng không có ý buồn rầu, cứ ngây ngô cười hoài không thôi.
3. Kĩ lưỡng. § Cũng viết là “tư tư” 咨咨. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Triêu chí mộ bất chuyển ngã giá nhãn tình, tư tư thứ định” 朝至暮不轉我這眼睛, 孜孜覷定 (Ngọc kính đài 玉鏡臺) Từ sáng tới tối tôi không chuyển động con ngươi, nhìn kĩ càng chăm chú.
4. Nhu thuận, hòa thuận.
5. (Trạng thanh) Chiêm chiếp... (tiếng chim kêu). ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Tứ nhi nhật dạ trường, Tác thực thanh tư tư” 四兒日夜長, 索食聲孜孜 (Yến thị Lưu tẩu 燕示劉叟) Bốn con chim con suốt ngày đêm, Đòi ăn kêu chiêm chiếp.

Một số bài thơ có sử dụng