Có 1 kết quả:

hiếu thuận

1/1

hiếu thuận

giản thể

Từ điển phổ thông

hiếu thuận, hiếu thảo