Có 1 kết quả:

mạnh nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng đầu tiên của một mùa, tức là các tháng giêng, tư, bảy và mười âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng đầu tiên của một mùa, tức các tháng giêng, tư, bảy và mười âm lịch.