Có 1 kết quả:

mạnh mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mẹ của “Mạnh Tử” 孟子, họ “Chưởng” 仉. Đã từng ba lần dọn nhà để khuyến khích con chuyên cần học tập. Hậu thế suy tôn là gương mẫu cho bậc mẹ hiền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà mẹ của thầy Mạnh Tử, nổi tiếng là bậc mẹ hiền, giỏi dạy con. Chỉ người mẹ hiền, khéo dạy con. » Nhớ xưa Mạnh mẫu đức hiền «. ( Thơ cổ ).

Một số bài thơ có sử dụng