Có 1 kết quả:

cô nhi

1/1

cô nhi

giản thể

Từ điển phổ thông

trẻ mồ côi