Có 1 kết quả:

cô đơn

1/1

cô đơn

giản thể

Từ điển phổ thông

cô đơn, đơn độc