Có 1 kết quả:

cô hàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghèo khó không có ai nương tựa, thân thế hàn vi. ◇Tấn Thư 晉書: “Thần thiếu trường cô hàn, thủy nguyện hữu hạn” 臣少長孤寒, 始願有限 (Đào Khản truyện 陶侃傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẻ loi nghèo khổ, không ai giúp đỡ.

Một số bài thơ có sử dụng