Có 1 kết quả:

cô tiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây nêu đứng một mình. Chỉ người thanh cao.