Có 1 kết quả:

cô độc

1/1

cô độc

giản thể

Từ điển phổ thông

cô độc, cô đơn, một mình, lẻ loi