Có 1 kết quả:

học vị

1/1

học vị

giản thể

Từ điển phổ thông

học vị, bằng cấp, trình độ học vấn