Có 2 kết quả:

học kìhọc kỳ

1/2

học kì

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Thời gian học tập ấn định cho từng bậc học.
2. Kì hạn học phân chia trong năm, thường là hai học kì. ◎Như: “đệ nhất học kì” 第一學期, “đệ nhị học kì” 第二學期.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian học tập ấn định cho từng bậc học.

học kỳ

phồn thể

Từ điển phổ thông

học kỳ, kỳ học