Có 1 kết quả:

học hạnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học vấn và phẩm hạnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức học và tính nết.

Một số bài thơ có sử dụng