Có 1 kết quả:

thủ cung

1/1

thủ cung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con thằn lằn

Một số bài thơ có sử dụng