Có 1 kết quả:

an khang

1/1

an khang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

an khang, khoẻ mạnh