Có 1 kết quả:

an nhàn

1/1

an nhàn

giản thể

Từ điển phổ thông

an nhàn, nhàn nhã, yên ổn và nhàn rỗi, thảnh thơi