Có 1 kết quả:

an đốn

1/1

an đốn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. yên tĩnh, không bị quấy rầy
2. xếp đặt, bài trí