Có 1 kết quả:

hoàn bích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên ngọc lành lặn, không tì vết. Chỉ sự tốt đẹp tròn vẹn.