Có 2 kết quả:

hoàn mĩhoàn mỹ

1/2

hoàn mĩ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Tốt đẹp đầy đủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp không còn chỗ chê trách.

hoàn mỹ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn mỹ, hoàn hảo, tuyệt hảo