Có 1 kết quả:

quan viên

1/1

quan viên

giản thể

Từ điển phổ thông

viên quan, quan triều đình