Có 1 kết quả:

quan nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi làm việc triều đình — Nhà ở của người làm việc triều đình. Đoạn trường tân thanh có câu: » Một đoàn về đến quan nha, Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy «.

Một số bài thơ có sử dụng