Có 1 kết quả:

định đô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chọn nơi làm kinh đô.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chọn nơi đặt triều đình.