Có 1 kết quả:

bảo lam

1/1

bảo lam

giản thể

Từ điển phổ thông

ngọc bích