Có 1 kết quả:

bảo quý

1/1

bảo quý

giản thể

Từ điển phổ thông

quý báu, giá trị, quý giá