Có 1 kết quả:

sủng hoại

1/1

sủng hoại

giản thể

Từ điển phổ thông

nuông chiều làm hư hỏng