Có 1 kết quả:

thẩm lý

1/1

thẩm lý

giản thể

Từ điển phổ thông

phân xử, phán xét