Có 1 kết quả:

thẩm mỹ

1/1

thẩm mỹ

giản thể

Từ điển phổ thông

thẩm mỹ, vẻ đẹp