Có 1 kết quả:

khách khí

1/1

khách khí

giản thể

Từ điển phổ thông

khách khí, khách sáo, làm khách