Có 1 kết quả:

tuyên dương

1/1

tuyên dương

giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên dương, biểu dương