Có 1 kết quả:

tuyên xưng

1/1

tuyên xưng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đòi yên sách, khẳng định quyền, xác nhận quyền