Có 1 kết quả:

cung dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa là nhà bên cung vua, dành cho phi tần ở và làm việc trong cung vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dãy nhà nhỏ trong cung vua, ở riêng một bên, dùng làm nơi ở cho những người làm việc trong cung vua.

Một số bài thơ có sử dụng