Có 1 kết quả:

cung từ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loại thơ chuyên vịnh các chuyện lặt vặt trong cung cấm.

Một số bài thơ có sử dụng