Có 1 kết quả:

cung điệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gọi chung các điệu nhạc khúc cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung âm bậc tiết điệu trong bài nhạc.