Có 1 kết quả:

cung hoàng

1/1

cung hoàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

phấn trang sức màu vàng của cung nữ thời xưa

Một số bài thơ có sử dụng