Có 2 kết quả:

yến lạcyến nhạc

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui vẻ sung sướng — Tiệc tùng vui sướng — Chỉ sự chìm đắm trong cuộc vui sắc dục.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn ca vui vẻ — Bữa tiệc có âm nhạc giúp vui.

Một số bài thơ có sử dụng