Có 1 kết quả:

gia quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đối với người khác, xưng cha mình là “gia quân” 家君. ☆Tương tự: “gia nghiêm” 家嚴, “gia phụ” 家父.

Một số bài thơ có sử dụng