Có 1 kết quả:

gia nô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đày tớ trong nhà. ☆Tương tự: “gia đinh” 家丁, “gia bộc” 家僕.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy tớ trong nhà.

Một số bài thơ có sử dụng