Có 1 kết quả:

gia từ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đối với người khác, xưng mẹ của mình là “gia từ” 家慈. ☆Tương tự: “gia mẫu” 家母

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giàu lòng thương mến trong nhà, tức mẹ của tôi.

Một số bài thơ có sử dụng