Có 2 kết quả:

dong mạodung mạo

1/2

dong mạo

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Vẻ mặt, tướng mạo. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Ngô quan thử nhân dong mạo khôi ngô, tất hữu dũng lực” 吾觀此人容貌魁梧, 必有勇力 (Đệ thập hồi) Ta xem người này tướng mạo khôi ngô, tất là người có sức mạnh.

Một số bài thơ có sử dụng

dung mạo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dung mạo, vẻ mặt, vẻ ngoài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt.

Một số bài thơ có sử dụng