Có 1 kết quả:

kí táng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chết mà chôn nhờ ở nơi đất khách.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chôn nhờ ở đất người.

Một số bài thơ có sử dụng